Artigas

Menú Tancar menú

Casa U

+ InformacióTancar informació

Localització: Baix Llobregat

Any: 2010

Categoria: Residencial

La imatge de l’habitatge es consolida com una volumetria d’arestes vives amb una envolvent de pedra caliza Capri. Tant la volumetria com el color blanc de la pedra transmeten puresa cap a l’espai exterior, que s’introdueix cap a l’interior a través d’un gran porxo suspès amb es vidrieres de doble alçada. La distribució interior es desenvolupa al voltant d’un nucli central amb la cuina a planta baixa i les cambres higièniques a les plantes superiors.