EL MÈTODE ARTIGAS,
DISSENYAR UNA CASA D’AUTOR

Una CASA D’AUTOR és una casa feta a mida, pensada i dissenyada a mida de qui hi ha de viure. L’equivalent en el cas d’un vestit, seria anar al sastre. No és anar als grans magatzems, no és un prêt-à-porter.

Una casa a mida s’obté de l’estudi de tres factors fonamentals: el lloc, el programa i la matèria.

EL MÈTODE ARTIGAS, DISSENYAR UNA CASA D’AUTOR

1

EL LLOC

Una casa a mida, és una casa adaptada al lloc, amb tot el que això implica. És una casa que entén el lloc i l’interpreta, dialoga i s’hi adapta, el reconeix i s’hi integra. És una casa que pensa amb les vistes, les desitjades i les que no. És una casa que busca el sol, se’n aprofita i s’hi protegeix. Una casa a mida llegeix el lloc i el seu entorn, i en treu conclusions. Una casa a mida necessita del lloc per ser i que només pot existir en aquest lloc. En certa manera, podríem dir que el lloc la configura, sent part de la seva ànima.

2

EL PROGRAMA

Una casa a mida, necessita del programa únic i exhaustiu dels seus futurs habitants. Ha de saber com volen viure, el que fan i necessiten en els diferents escenaris del seu dia a dia. Una casa a mida s’adapta al seu inquilí i l’embolcalla, respon a les necessitats del seu usuari, les interpreta i les dóna forma. Una casa a mida materialitza, cristal·litza en forma i volum les necessitats del seu futur ocupant, és la resposta formal a la seva manera de viure. I així, una casa a mida és una casa personal i única, que respon i mostra la personalitat de qui l’encarrega, i en la què el seu habitant s’ha de sentir reconegut.

3

LA MATÈRIA

Una casa a mida, indueix a què cadascun dels elements que la composen estiguin al seu lloc, es col·loquin al seu lloc. Una casa a mida, ha de tenir present la matèria, cada element formal té un lloc on ser i només un. Cal preguntar‐li, i saber interpretar el que ens diu. Cal trobar el vertader lloc de les coses, reconèixer on van i col·loca’ls-hi. Disposar cada material al seu lloc, cada paret situada a la seva correcta posició, cada element constructiu resolt al seu emplaçament concret. Una casa a mida, materialitza de manera ideal cada element que la compon, dóna forma física a allò que es vol.

Aquesta és la tasca de l’arquitecte, preguntar a les coses, als espais i als materials, què volen ser i induir a què ho siguin i, només així i sumant totes les decisions, es projecta una casa a mida. Aquesta és la nostra tasca, interpretar el lloc concret, per un usuari determinat i donar-li forma a tot el conjunt amb un alt grau de singularitat.

PERQUÈ A L'ARQUITECTURA, COM A LA NATURA, CADA COSA I CADA CASA TAMBÉ TENEN EL SEU LLOC.